Digitalizace na Prostějovsku

Úvodem:

Dovolil jsem si vypracovat krátký článek o tom, co nás, uživatele televizorů a diváky čeká, a nemine. Doufám, že pro Vás bude článek čitelný a lehce stravitelný. Na začátku budeme potřebovat nějaká data o Vás a Vašem příjmu, abychom byli schopni dále postupovat. Potom Vás zaplavím sesbíranými informacemi a závěr již bude jen a jen na Vás.

Tento článek je určen široké veřejnosti, proto prosím odbornou obec, aby některé výrazy a možné nepřesnosti prominula.

Pokud jste ještě nečetli náš článek „Digitalizace / a její přínos“, učiňte tak prosím před čtením tohoto textu.

Nynější situace v našem okolí(rok 2009):
Začněme se tedy zabývat tím, co nyní na Vaši anténu nebo antény, příjmáte. Nejčastější možnosti v našem okolí jsou takové:

 • Brno – Kojál
  • ČT1, kanál: 29
  • ČT2, kanál: 46
  • NOVA, kanál: 9
 • Zlín – Tlustá Hora
  • ČT1, kanál: 22
  • ČT2, kanál: 51
  • NOVA, kanál: 41
  • PRIMA, kanál: 58
 • Olomouc – Radíkov
  • ČT1, kanál: 33
  • PRIMA, kanál: 60

A dostáváme se k části, kdy již nemohu psát obecně, ale musím dokument dělit podle těchto možnosti:

 • Jste obyvatelem svého vlastního domu
  - chcete-li zjistit, odkud přijímáte jaký signál, je nutné vzít televizní ovladač, dostat se do sekce ladění a podle návodu od Vašeho televizoru se dopracovat až k ručnímu ladění, kde zjistíte na jakém kanálu máte který program z výše uvedené tabulky. Z té bude nejlepší si jej přepsat do tabulky vlastní – po tomto úkonu budete mít, při čtení textu níže, v ruce neocenitelnou pomůcku pro výběr informací pro Vás důležitých.
 • Jste nájemníkem a uživatelem společné televizní antény
  - můžete postupovat stejně jako v odstavci výše, ale zcela nejlepší by bylo předat tento článek osobě odpovědné za správu Vašeho zařízení. Navíc ve Vašem případě již nemusí být odstavec uvedený výše použitelný. Váš dům může využívat satelitního nebo jiného příjmu…

Pohled do budoucnosti:

Nyní tedy víte odkud a co chytáte… nastává otázka co tedy bude dál s vysílači a jak se to u Vás projeví. Předkládám další tabulku:

 • 1.10.2009 – prohození vysílání ČT1 a ČT2 na vysílači Brno Kojál
  - tímto dnem bude ČT1 přesunuta z kanálu 29 na kanál 46 a ČT2 bude přesunuta z k. 46 na k. 29
  – začátek vysílání loga a informačních textů o vypínaném vysílači.
 • 30.11.2009 – spuštění prvního multiplexu na vysílači Brno Kojál na kanále 29.
  - od tohoto dne již z tohoto vysílače v analogovém vysílání nebude možné zachytit ČT2 na k. 29.
  – od tohoto dne je možné přijímat 1. digitální multiplex (ČT1, ČT2, ČT4 a ČT24)
 • 30.9.2010 – spuštění druhého multiplexu na vysílači Brno Kojál na kanále 40.
  - od tohoto dne je možné přijímat 2. dig. multiplex (Nova, Nova Cinema, Prima,Proma Cool, Tv Barrandov)
 • 9/2010 – spuštění třetího multiplexu na vysílači Brno Kojál na kanále 59.
  - od tohoto dne je možné přijímat 3. digitální mult. (Prima Love)
 • 31.10.2010 – spuštění prvního mult. na vysílači Zlín Tlustá hora na kanále 33.
  - od tohoto dne je možné přijímat 1. digitální multiplex (ČT1, ČT2, ČT4 a ČT24)
 • 30.11.2011 – spuštění druhého mult. na vysílači Zlín Tlustá hora na kanále 49.
  - od tohoto dne je možné přijímat 2. dig. multiplex (Nova, Nova Cinema, Prima,Prima Cool, Tv Barrandov)
 • 11/2011 – spuštění třetího mult. na vysílači Zlín Tlustá hora na kanále 25.
  - od tohoto dne je možné přijímat 3. digitální mult. (Proma Love)

Dá se tedy předpokládat, že v polovině roku 2012 dojde k úplnému pokrytí ČR digitálním pozemním vysíláním a analogové vysílání bude ukončeno…

Téměř závěrem (hlavně pro rodinné domy):

Pokud máte jednu anténu natočenou směrem na Zlín, dá se říct, že pro Vás digitalizace do 31.10.2010 neznamená vůbec nic. Pokud však stojíte o to zachytit digitální vysílání z vysílače Brno Kojál (a máte pro to zeměpisné předpoklady), je nutné přidat na stožár jednu anténu a vhodně ji sloučit do Vašeho anténního systému. Potom by pro Vás platil i další odstavec. Nebo současnou anténu tím směrem natočit (což je však do 30.9.2010 nevýhodné, neměli byste komerční programy), a potom by pro Vás platil i další odstavec..

Pokud máte antény dvě (a to na Brno i Zlín) a máte zájem o digitální vysílání je potřeba zjistit, jaké máte použity slučovače, na jaké kanály jsou předladěny a zda po všech nadcházejících změnách propustí digitální pozemní vysílání.

Nicméně pro všechny bude platit téměř nutná výměna starých zelených koaxiálních kabelů za nové. Starý kabel není schopen v UHF pásmu přenést dostatečnou úroveň signálu k přijímači (set-top-boxu). Domnívám se, že toto bude jeden z nejvíce nepříjemných, ale nutných kroků pro kvalitní příjem. Zde se pohybujeme v nutné rekonstrukci do několika tisíc korun.

Téměř závěrem (hlavně pro bytová družstva):

Pokud máte nové koaxiální rozvody v domě (ne starší 5ti let, bílé koaxiální kabely) potom pro příjem digitálního vysílání z Brna Kojálu (od 30.11.2009) bude nutné zkontrolovat anténu a zesilovací vložku (zda propustí, či nepropustí digitální pozemní signál) – kontrola, případně rekonstrukce řádově v tisících korun.

Pokud máte koaxiální kabely starší pěti let, bude nutné provést na nich měření, v případě, že budou v pořádku, dá se řídit odstavcem výše uvedeným (tedy jako s novými rozvody); v opačném případě viz odstavec níže.

Pokud máte koaxiální kabely zelené, s největší pravděpodobností ( nebojím se napsat 95%), bude nutné vybrat jedno z níže nabízených řešení. Předem upozorňuji, že i pokud se k věci postavíte tak, že budete vše brát ze Zlína a digitální pozemní vysílání Vás nebude zajímat, tak do poloviny roku 2012 bude toto nevyhnutelností a z obchodní politiky firem, které budou vědět, že potřebujete rekonstrukci ke splnění zákonných povinností poplyne i cena. Nyní tedy k technickým řešením:

 • 1. Úplná rekonstrukce vedení (výměna koaxiálních kabelů i koncových účastnických zásuvek). Toto je jediné opravdu správné řešení. Dá se ale také označit za organizačně a zřejmě i finančně nejnáročnější. Účastníci se budou připojovat pomocí set-top boxů. Cena se nédá odhadnout. Řádově desítky tisíc korun.
 • 2. Přeložení digitálních vysílacích multiplexů na nižší kanály a to tak aby kabely prošly. A to z UHF pásma níže. Zde je nutné provést předem měření. Účastníci se budou připojovat pomocí set-top boxů (ale jen vybranými typy). Cena rekonstrukce se bude pohybovat mezi 18ti až 25 tisíci korun pro 4 multiplexy.
 • 3. Modulace digitálního pozemního signálu do PALu. Tento krok však nedoporučujeme. Cena by se pohybovala okolo 60ti tisíc korun pro 8 kanálů. Účastnící by tyto kanály naladili na analogovém přijímači (televizor, video…) a nadále využívali rozvodu repliky hodinek rolex společné televizní antény bez set-top-boxu. Přišli by však o elektronického programového průvodce (více v článku „co přinese digitalizace“) a dá se předpokládat, že po úplném pokrytí ČR digitálním pozemním vysíláním budou výrobci a dodavatelé pomalu stahovat televizory (a jiné) s možností analogového příjmu. Toto technické řešení modulace do PALu je však z mého pohledu opravdu krokem zpět.

Závěrem:

Doufám, že jsem Vás svým článkem nenudil ani nepobouřil. Společnost K-servis Prostějov je schopna zajistit všechny kroky nutné k bezproblémovému příjmu, a to dle Vaší konkrétní poptávky. Kontakty najdete na www.kbm.cz.

Zdroje:

http://www.digistranky.cz (termíny, data)
http://www.digitalnitelevize.cz (termíny, data)
http://www.ceskatelevize.cz (termíny, data)
http://jirky.webz.cz (nechráněné mapy, obrázky)